Top_logo

Aunemoveien
7320 Fannrem

Tlf.: 72 48 52 74
Mob: 912 44 196

mail

Bildeserier
Div. Steinarb.
Temming elv
Leira kirkegård

Tjenester Aunemo Utomhusanlegg AS tilbyr


Gravearbeider:
Vegbygging
Vann/avløp/drenering
Tomtegraving/boligfelt
Grønt vedlikehold
Masseflytting
Fjellarbeider
Støttemurer
Snørydding/sandstrøing
Vi har utstyr for strøing og brøyting av plasser, gangbaner og private gårdsplasser

Sentral godkjent i klasse 2.

Utomhusarbeider:
Steinsetting.
Utfører setting av kantstein granitt og betong, brostein små og storgatestein og lignende.
Legging av heller
Utfører legging av bruddskifer, forblending og heller.
Oppføring av murer og trapper i betong og naturstein
Belegningsstein. Av ønsket type
Plenarbeid/vedlikehold.
Opparbeidelse av grønt arealer, eks. påkjøring av matjord og såing. På vedlikeholdssiden utfører vi vedlikehold av buskfelt, blomsterbed, plenklipping eller annet vedlikehold av grønt arealer
Beplantning/beskjæring.
Av ønsket type av planter, busker og trær som er på markedet.
Vi har og muligheter for nedtaking og bortkjøring av store trær samt beskjæring av vegetasjon

Godkjent som anleggsgartner.
Kontaktperson: Anleggsleder Rune Aunemo, tlf. 928 09 730
Fakturering/økonomi
Kvidal regnskap

Ta kontakt for råd og tilbud.

  

Copyright © lawd All rights reserved.